Bitcoin

รวมเรื่องราว ความรู้ สำหรับการลงทุนใน Bitcoin

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลแห่งแรกและมีค่ามากที่สุด โดย Bitcoin ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นสื่อการในการโอนเงิน ระหว่างผู้ใช้เงิน และ เครือข่าย decentralized

 

BTC Volume Chart – ตารางปริมาณการซื้อขายบิตคอยน์

CoinMarketCap – Coin market cap คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ?

สัญญาณกระทิง – Bull Market คืออะไร ?