Categories
finance

เงินต้น คืออะไร

ก่อนอื่น ทำความเข้าใจว่าอะไรคือ “Principal” เงินต้นกำเนิดในเรื่องของเงินกู้ยืม หรือเงินลงทุนที่ใส่เข้าไปในการลงทุน คล้ายกับ “Face Value” ของ พันธบัตร

Principal แปลว่า เงินต้น, ต้นทุน, เงินก้อนใหญ่

Financing Principal คือ ?

ในบริบทของการกู้ยืม เงินต้น (Principal) หมายถึงขนาดของเงินก้อนเริ่มต้น หรืออาจจะหมายถึง จำนวนเงินที่ถูกยืมในการกู้
เช่น คุณ จำนอง (Mortgage) เงินจำนวน 50,000 บาท หากคุณจ่ายแล้ว 30,000 บาท เงินคงเหลืออีก 20,000 บาท เราจะเรียกว่า เงินต้น (Principal)

จำนวนของดอกเบี้ยที่ถูกจ่ายในการกู้ยืมจะถูกกำหนดโดย เงินต้น
ตัวอย่างเช่น :
ผู้กู้ยืม ได้ทำการกู้เงิน จำนวนเงินต้น 10,000 บาท โดยมี อัตตราดอกเบี้ย รายปี 5% ผู้กู้จะจ่ายเงิน 500 บาทสำหรับดอกเบี้ย ทุกๆปี ของการกู้ยืม

เมื่อคุณทำการจ่ายเงินรายเดือน ในการกู้ จำนวนของการจ่ายเงินในลำดับแรกจะครอบคลุม ดอกเบี้ยค้างรับ (accrued interest) และส่วนที่เหลือก็นำไปลดเงินต้น โดยการจ่ายเงินต้นของการกู้ยืม จะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยลดดอกเบี้ยในแต่ละเดือน

Zero Principal Mortgage คือ ?

หรือเรารู้จักกันในชื่อ “Interest-only Mortgage” zero principal mortgage เป็นรูปแบบทางการเงินในแบบของการจ่ายเงินจากผู้กู้ที่ครอบคลุมแต่โดยดอกเบี้ยอย่างเดียว ซึ่งต่างจาก อัตตราดอกเบี้ย และ เงินต้น โดยในผลลัพธ์ ผู้กู้เงินไม่จำเป็นต้องทำการลดเงินต้น ในการชำระหนี้ออกนั้น หรือสร้าง “Equity” ในการจำนองอสังหาริมทรัพย์

Face Value of a Bond คือ ?

ในบริบทของ “Debt Instruments” เงินต้น สามารถหมายถึง มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value) หรือค่า พาร์ โดยในตราสารหนี้ (Bond) นั่นคือจำนวนเงินที่ถูกออกให้กับผู้ถือตราสารหนี้ เงินต้นของตราสารหนี้ นี้พิเศษสำหรับทุกๆ คูปอง หรือในระหว่างรอบการจ่ายดอกเบี้ย หรือ หมายถึงดอกเบี้ยค้างรับ แม้ว่าผู้ออกตราสารฯ จะโดนภาระผูกพันการชำระเหล่านี้ก็ตาม ดังตัวอย่างเช่น Bond ขนาด 10 ปีอาจจะมี มูลค่าหน้าตั๋ว (Face Value) ออกไว้ที่ 10,000 บาท และมี การจ่ายชำระระหว่างรอบ 50 บาท ในรอบครึ่งปี หรือเงินต้น 10,000 บาท

Categories
finance

ดอกเบี้ยทบต้น คืออะไร ?

ดอกเบี้ยทบต้น หรือ [compound interest] คือ “ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป”

จากภาพ : Effective interest rates

เป็นดอกเบี้ยที่เพิ่มเติมจาก “principal sum” ( เงินต้น ) ของการกู้หรือฝากเงิน โดยกล่าวได้อีกว่า “ดอกเบี้ย ของ ดอกเบี้ย” มันเป็นผลลัพธ์ของการ ลงทุนในดอกเบี้ย โดยหมายถึง ดอกเบี้ย ในระยะเวลาข้างหน้าจะได้รับโดยใน “principal sum” ( เงินต้น ) บวกกับดอกเบี้ยสะสม โดย ดอกเบี้ยทบต้นนี้ เป็นมาตรฐานของ Finance และ เศรษฐศาสตร์

ดอกเบี้ยทบต้น นั้นจะต่างจาก ดอกเบี้ยเชิงเดียว โดย ดอกเบี้ยสะสมก่อนหน้านั้น ไม่ได้ถูกใส่เข้าไปในเงินต้น ณ ช่วงเวลานั้น มันจึงไม่มีการทบต้น อัตตราดอกเบี้ยเชิงเดียวแบบรายปี จะเป็นจำนวนของดอกเบี้ย ในแต่ละคาบเวลา โดยคูณกับ จำนวนคาบเวลา(จำนวนครั้ง) รายปี ดอกเบี้ยเชิงเดียวรายปี นั้นได้ถูกกล่าวว่าเป็น nominal interest rate (อย่าจำสับสนกับ interest rate not adjusted for inflation โดยมีชื่อเหมือนๆกัน)

เครื่องคำนวณอัตตราดอกเบี้ยทบต้น [COMPOUND INTEREST CALCULATOR]

ดอกเบี้ยทบต้น แหล่งที่มา จาก ศตวรรษที่ 17 ในประเทศอิตาลี {Investropedia}

ความถี่ในการคิด ดอกเบี้ย

(Compounding frequency) {สูตรคณิตศาสตร์คำนวณดอกเบี้ย}

ความถี่ในการคิดดอกเบี้ย เป็นจำนวนครั้งต่อปี โดยดอกเบี้ยสะสมถูกจ่ายออก หรือ “Capitalized” โดยความถี่จะหมายถึง ต่อปี หนึ่งครั้ง หรือ ครึ่งปี หรือทุกๆ ไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือ ต่อเนื่อง

ดูการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทบดอก ในบทความนี้ กลโกงจากการกู้นอกระบบ